Kategorier
Annet

Inntrykk fra det danske tidskriftet Knivbladet.

De nordiske knivforeninger har etterhvert blitt nokså rause i sin utdeling av blader i håp om å verve flere medlemmer. Og intet untak med Dansk Knivforening hos hvem jeg fikk noen eksemplarer av Knivbladet på stand i Ludvika (Sverige) under Knivveckan i Juli d.å.. Av innholdet kunne man forstå at foreningen var nokså uenig för 2016 hvordan den danske knivloven var utformet; man kunne bli tatt for å väre kriminell bare man gikk med en liten fallekniv i lommen, sto det i en lederartikkel i et av bladene  jeg fikk. Den norske knivloven er/ var?  like rigid; historien om taxisjåfören som brukte skrelle et eple til lunsj med en liten fallekniv og som ble arrestert ble omtalt i norske aviser. Men det var formann i Dansk Knivforening som skrev lederen i det danske Knivbladet Nr. 4, 2015. Han mente at Dansk Knivforening derfor måtte väre med på å prege utformingen av en ny knivlov når den nye regjeringen i Danmark (tiltrådte 28 juni 2015 red.anm.) med justisminister  Sören Pind skulle justere knivloven. Behandlingen var satt til Januar 2016. Formann i Dansk Knivforening skrev bl.a.; ” Dansk Knivforening har i mellomliggende periode ikke kunnet få noen i tale fra de andre intresseorganisasjoner hvor kniver er en del av utstyret for at utöve sin fritidsintresse. Er det fordi flere av organisasjonene  går med tanke om kun fremme egne interesser for å få en form for tillatelse til å bäre kniv?. Dette etterlater den alminnerlige dansker uten rett til å bäre kniv til annekjennelses verdig formål. Denne rett vil Dansk Knivforening kjempe for”. Det löd vel å bra. Kampen sto om “den alminnerlige danskers” rett til å bäre en kniv.
*
Men i  danske Knivbladet et år senere, Nr. 4-2016 skrev den samme formann om den “alminnerlige borger” og den “problematiske borgers ” rett til å bäre  kniv til “annerkjennelses verdig formål”. Da blir det straks verre og forstå hva formann i dansk knivforening egentlig mener !. Han skriver ikke noe om hvordan eller hvem som skal defineres som “alminnelig borger” og “problematisk borger”. Man kan jo ikke bare dra inn et ukjent menneske fra gaten dersom person går omkring med en liten fallekniv grunnet mistanke om at vedkommende kan väre en “problematisk borger” mens en som ser ut som en “alminnerlige borger” og utenfor mistanke  får gå hjem i fred å ro med sin fallekniv i lommen. Rettslig er det vel ennå slik  at en person mistenkt for noe er uskyldig inntil det motsatte er bevist. M.a.o. synes det ligge i kortene at retten til å bäre kniv bare kan mistes som fölge av en domsavgjörelse og ikke som fölge av en mistanke om å väre en “problematisk borger”.
*
Når man vet at  et menneske med langt hår ennå kan bli oppfattet som en potensiellt “problematisk borger” så forundres man ikke ikke over at andre interesse organisasjoner i 2015 ikke ville höre av seg til dansk knivforening. Det må vel sies å väre et sunnhetstegn at ikke flere danske organisasjoner gikk sammen for å diskutere en lov – hvis resultat hos initiativtagerne har munnet ut i hvem som er “alminnerlig borger” og en “problematisk borger”. * En person som behandles som kriminell uansett hvordan det forholder seg har klart dårligere insitament til faktisk å handle moralskt og hederlig. (* sitat, ukjent opphav). Og “moralskt og hederlig” er vel hva man forbinder med den “alminnerlige borger”. Mens det  for den såkalte  “problematiske borger straks blir verre. Og er ikke netopp “mistenksomhet” og “det mulige” det som setter spiral effekter i gang?.
*
Spörsmålet som melder seg er hvordan dansk knivlov omsider ble?. Så vidt brakt i erfaring ved lesning av dansk knivblad så er dansk knivforening iallefall veldig fornöyd med loven. Men hva med den “problematiske borger” som undertegnde mener også befinner seg i innenfor begrepet “den alminnerlige dansker” i vid forstand. Sviktet dansk knivforening den “alminnerlige dansker” til fordel for den “alminnerlige borger” og gjorde foreningen nettopp det som den beskyldte andre intresseorganisasjoner for i 2015, da dansk knivforening ikke kunne få noen i tale og spörsmålet ble reist om de “kun fremmet egenintressen for å få en form for tillatelse til å bäre kniv”?. Eller som det kan tolkes som i ettertid; en knivlov som gangner den “alminnerlige borger”. Man burde ha i mente, om man nå vil eller ikke,…at dette også dreier seg om politik. Når formann i dansk knivforening på ene siden skriver om” den alminnerlige dansker”  rett til å bäre kniv så innebärer det et generaliserende eller et relativiserende  samfunnssyn; pragmatisk om man vil. Mens  den “alminnerlige borger” og den “problematiske borger” innebärer et samfunnsyn bestående av en klasse inndeling, eller et klassesamfunn.  Og man kunne komme til å forstå det dit hen at formannens (i dansk knivforening) forsiktige manöver også viser til hvordan forskyvningene i dansk politikk har hvert. Dog uten at det forteller noe om hvem den “alminnerlige borger” eller den “problematiske borger” er.
*
Det får man först vite noe om i en artikkel i dansk Knivblad Nr. 1, 2017 under vignetten “Nytt fra bestyrelsen” hvor nestformann i dansk knivforening skriver : ” Knivloven har hvert gjeldene et halv år. Bestyrelsen tok en vurdering av status. Man har ikke hört om tåpelige saker – hvor den alminnerlige borger er kommet i klemme i lovgivningen. Man har hört  om “unge i nattelivet” og “rockere i det åpne rom” der har blitt tatt med kniv hvilket har gitt dem alvorlige böter og annet”.  – Man kommer således smått om sen til å forstå hvem den “problematiske borger” i Danmark kan väre i henhold til det å bäre en kniv.  Det er “unge i nattelivet” og “rockere i det åpne rom”. Särlig rockere er kjent for å ha langt hår og väre del av urban/musikk/ kulturen. Mens man undrer seg over hvem de “unge i nattelivet” kan være?. De kan väre hvem som helst og det ville være  interessant å få vite mer om dem gjennom dansk knivblad. Når det heter seg at disse har fått “alvorlige böter og annet” så ser det ut til at den nye knivloven har fått betenkelige sider. Og man undrer seg på om de “unge” og “rockerne”  får disse bötene for å bäre de samme kniver som medlemmer av dansk knivforening kjente seg kriminalisert for av den tidligere knivloven? Og ikke minst, “alvorlige böter” må vel bety store böter blandt “unge i nattelivet” og “rockere i det åpne rom”, det er grupper som ikke akkurat er kjent for å väre pengesterke og som dermed kan bli forgjeldet gjennom et bötesystem hvis preventive virkning ingen vet noe om som fölge av at det er en ny lov.
*
Mens konsekvensene av forgjelding derimot er kjent . Man må spörre videre om de får disse “alvorlige bötene” på grunn av sin interesse for å bäre kniv med andre “annerkjennelses verdige formål” enn de man finner fks. i dansk eller de nordiske knivforeninger med sine konservative og tradisjonelle oppfattelser av hva som er “annerkjennelses verdig formål”?. Intressen for kniv hos hipstere, rappere, rockere, punkere og andre grupper med rot i urban/ musik/ kultur er/ kan väre en helt annen enn den knivforeningen(e) fremmer. Og kan handle mer om en interesse for kniven som objekt gjennom begreper som “kul”., “fet” enn om materialer, tilvirkning, kjöp og salg eller konkuranser. Og om noen med grönt hår eller hanekam forteller deg at knivene  “er helt esse” så har det ikke noe med essen i smien å gjöre men heller at knivene dine er “helt topp”. Og utstillinger forgår heller i ” spontan teateret” enn i veloverveide lokaler. I hvilken grad den nye danske knivloven måtte forårsake kulturkrasj mellom ulike gruppers interesse av kniv og storsamfunnets  behov av trygghet må nesten de innvolverte selv svare på. Hva dette “annet” kan dreie seg om som også nevnes i sammenhengen med “alvorlige böter” kan muligens handle om  ennå en ny kategori “problematiske borgere”; uten rett til å bäre kniv?. Man kunne fristes til å si “Herr formann, det kan ikke bli så mange nye medlemmer i foreningen på denne måten, selv om bladet deles ut i milliontall, fordi det ser ut til at de kniv interesserte utenfor knivforreningene for det meste hører til i gruppen “problematiske borgere”.  Men takk alikevel for de  bladene jeg fikk.

*

NB: 1 August 2017 var det  en artikkel i en norske nett avis som fortalte at i Danmark blir også visse banditt bander kalt for “rockere”. Det er en höyst merkelig bruk av ordet “rocker” da det jo til vanlig forbindes med musikk utövere eller tilhengere av rock’n roll.  Eller om man vil som eksempel; Gasolin er hva undertegnde forbinder med rockere i Danmark og Åge Alexandersen i Norge. Men også mener jeg at ordet “rocker” kan brukes som overfladisk sekkebetegnelse på en rad grupper av musikk inntreresserte (slik det framkommer av teksten ovenfor).  Og at det må väre misbruk   av ordet “rocker” når også kriminelle  voldsbander blir omtalt i termen. Og at det burde protesteres mot det.  På den annen side; misbruk av kniv som skader andre skal selvsagt ikke gå upåaktet hen uansett hvem det måtte gjelde. I övrig omfatter denne artikelen   ” rockere” i forbindelse med musikk kultur/nye samfunns klasser vise versa den  danske knivloven .

Antall visninger: 1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.