Kontakt

Adresse til bladet

Bladet Lær, Sko og Skinn Forlag

Østre gate 83 A

N-2317 Hamar

Nettadresse: www.laer-sko-skinn.no