Markeder/kurser/ utstillinger 2024/25

SM i Sadelmaking 2024 blir arrangert 12 April i Stockholm, Sverige, adress: Speditionsvägen 14, 14250 Skogås. (Informasjon fra Sadelmakarnas Branchorganisasjon).                                                          * 

The Rocky Mountain Leather Trade Show blir arrangert i Sheridan, Wyoming ,USA fra 17 til og med 19 Mai 2024. Dette arrangementet har også utstillingen World Leather Debut som er åpen for alle. Mer informasjon via: www.leathercraftersjournal.com  (Informasjon fra LCSJ Nr. 1, januar /Februar 2024 )                                                                       *                                                                                                                 

2 dagers grunnkurs i Lærarbeide holdes på Skinnlåven 1-2 juni 2024. Kurslærer er Arne Markussen. Mer informasjon via:https://www.skinnlåven.no/kurser-og-messer                                      ( Informasjon fra nett)                                                                                  *

Nord-Norsk Villmarks Messe 2024 vil bli arrangert 11-16 juni på Setermoen i Troms Fylke. Mer informasjon via: https://villmarksmessen-bardu.no                                                                ( Informasjon fra nett)                                                                                 *

4 International Leather Craft Exhibition 2024 i Tokyo Japan vil bli arrangert  fra 26 juni til og med 2 Juli. Utstillingen er åpen for alle interesserte.Mer informasjon via; https://jlca.tokyo.jp                                (informasjon fra nett)                                                                                  *

De Nordiske Jakt og Fiskedager 2024 på Norsk skogbruksmuseum på Elverum  blir arrangert fra  8 til 11 August. mer informasjon via: www.skogmus.no                                                                             (informasjon fra nett)                                                                                  *

The society of Bookbinders Conference 2024, i York, England blir arrangert fra 15  til og med 18 august. mer informasjon via: https://societyof bookbiners.com/international- binding competition -2024.                                                                                                   (Informasjon fra nett)                                                                                  *

Biennales Mondiales de la Reliure d’art 2024 blir arrangert fra 19 til og med 22 September . Mer informasjon via: https://biennales-reliur.com/en/world-biennales-of-art-bookbinding/                                    (informasjon fra nett)                                                                                  *

The IFOLG= International Federation of Leather Guilds årlige arrangement i 2024 vil bli arrangert fra 8 oktober til og med 12 oktober. Verter er Gateway LeatherGuild og St.Louis Boots and Saddles Leather Guild. mer informasjon via: www.leathercraftersjournal.com  (Informasjon fra nett)     

*                                                                   

ELWATS, European Leather Workers and Artists Trade Show in Arnhem, Nederland blir arrangert  25-26 Oktober 2024. Workshops/kurser/klasser begynner 23 oktober. For mer informasjon, se: https://www.leathercraftersjournal.com

*

Tropic Bound, Miami’s International Bookfair, Florida, USA will be arranged from February 6 through February 9, 2025. More information via: https://www.tropicboundfair.com                                        (informasjon fra nett)                                                                                  *

Oppdatering  skjer fortløpene

*

Lær, Sko og Skinn – en lille store forskjellen i dagens skinn, lær, kunst og håndverk.

Antall visninger: 17