Lær, Sko og Skinn,alle utgaver

Neste utgave : Lær, Sko og Skinn juleutgave 2022, publiseres  medio November/Desember.

                        *

Siste utgave.

Lær, Sko og Skinn, Nr.1-2020 (27 MB)

                       *

Tidligere utgaver;

Lær, Sko og Skinn, Nr. 2-2019-  (16 MB)

Lær, Sko og Skinn, Nr. 1-2019-  (3MB)

Lær, Sko og Skinn Nr.2 – År 2018 (3MB)

Lær, Sko og Skinn Nr.1 – År 2018 ( 3 MB)

Lær, Sko og Skinn Julen 2017 (3 MB)

Lær, Sko og Skinn  Nr-2- År 2016 (3 MB)

Lær, Sko og Skinn, Nr.1- År 2016 (6MB)

Lær, Sko og Skinn,  Nr.2, 2015      (20MB)

Lær, Sko og Skinn, Nr. 1- År 2015 (6MB)

Lær, Sko og Skinn, Nr. 2- År 2014  (6MB)

Lær, Sko og Skinn Nr. 1- År 2014 (5,07 MB)

Lær, Sko og Skinn Nr. 2- År 2013 (5,??)

Lær, Sko og Skinn Nr. 1 -År 2013 (5,60MB).

Lær, Sko og Skinn Nr.2 – År 2012 (5,07 MB).

Lær, Sko og Skinn Nr.1 – År 2012  (5,77 MB).

Lær, Sko og Skinn Nr. 2 – År 2011 ( 5,23 MB).

Lær, Sko og Skinn Nr. 1 – År 2011 ( 5,29 MB).

Utgavene etter 2010 er laget i farger.

*

Utgavene mellom år 2006-2010 er laget i sort/hvitt.

Lær- Sko og Skinn Nr. 1-2 År 2010 (Dobbel utgave) (6,10 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr. 2 – År 2009 (6,24 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr. 1.- År 2009 (5,65 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr. 2 – År 2008 ( 5,71 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr. 1 – År 2008 ( 6,32 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr. 2 – År 2007 ( 7,54 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr. 1 – År 2007 ( 6,13 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr. 2 – År 2006 (5,92MB).

Lær- Sko og Skinn Nr. 1 – År 2006 (6,26 MB).

*

Så vidt undertegnde vet eksisterer det bare en knapp håndfull eksemplarer tilbake av det først utgivene Lær, Sko og Skinn Lommeleksikon som ble utgitt i 1941. En nyutgivelse av det gamle leksikon ble gjort i 2002.Tilsammen ble 250 eks. trykket opp.Dette ble supplert  med  omtaler  fra Glossary of Leather Terms utgitt av ICT eller International Counsil of Tanners (med tillatelse). Ellers ble noen nye termer fra dagens lærarbeide lagt til. Ennå en nyutgivelse er  under arbeid. Den tar sikte på å gjøre Lær, Sko og Skinn Lommeleksikon encyklopedisk.

Det gamle og nye Lær Sko og Skinn Lommelksikon, nyutgivet År 2002  (2,58 MB)

*

Fra og med årskiftet 2000-01 tok bladet en pause. Etter 8 utgaver. De bladene som var publisert i år 2000 ble publisert helt frem til år 2004-05.Opplaget  hadde da nådd nesten 1000 eksemplar fra en sped begynnelse på 25 stk. Et nytt lite opplag ble laget til 10 års jubileet i 2010 og ennå et lite ny opplag i 2012 gjorde at det magiske antall av 1000 eksemplar ble nådd.

Lær- Sko og Skinn  Nr. 8 – År 2000 (5,09 MB).

Lær- Sko og Skinn  Nr. 7 – År 2000 ( 4,76 MB).

Lær- Sko og Skinn  Nr. 6 –  År 2000 (4,63 MB).

Lær-Sko og Skinn  Nr. 5 –  År 2000 (6,96 MB).

Bladet hadde  fra Mai år 2000 kun 6 sider. Fra og med Nr. 5 fikk det 10 sider. Det har vist seg vanskelig å laste opp alle sidene slik at et utdrag på 4 sider er tatt med fra og med Nr. 5.. Og fra og med Nr 6 kom også en innholdsfortegnelse med over hva som sto i bladet slik at det er mulig å orientere seg om innholdet i bladet den gang.

Lær- Sko og Skinn Nr. 4 –  År 2000 (9,55 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr. 3 –  År 2000 (9,64 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr.2  – År 2000 ( 7,89 MB).

Lær- Sko og Skinn Nr.1 –  År 2000 ( 8,15 MB).