Kategorier
Annet

Nortura+Norilia= en glemt norsk garveri industri?

Det er selvfølgerlig storartet at Norilia, et datterselskap av Nortura (tidligere Norsk Kjøtt!) har fått seg *nytt råvarelager for huder og skinn liggende i Skjeberg i Østfold. Det avløser de gamle lagrene i Bergen og Fredrikstad. Det nye lagret ble åpnet for så lang tid siden som 22 August 2012. Eller to år etter at **Borge Garveri på Osterøya ved Bergen ble nedlagt(i 2010). Man merker seg at overskriften på artikkelen om råvarelagret som var å finne på Norsk Landbruks nettside lød ” Norilia satser stort på salg av hud til kjente merkevarer”. Hva som ikke kommer frem er at det dreier seg “råhud”. Da blir det mulig å forstå at disse  kjente merkevarer må ha garverier som garver hudene sine. Det fremkommer heller ikke av artikkelen at det er til de samme merkevarebedrifter som Borge Garverier i sin tid leverte ferdige garvete huder og skinn til. Og dermed at en potensiellt fremragende  eksportartikkel er blitt redusert til en enkel råvare. At denne eksporten i sum dreier seg omkring 200 millioner kroner blir ikke så imponerende  hvis det i ferdige garvete huder og skinn betyr et tap på 500 millioner kroner. Det som allikevel  blir mest påtagelig er at denne eksporten skjer nærmest ukritisk i forhold til norsk garveriindustri. Den er jo ikke blitt borte selv om Borge Garveri ikke lenger er i drift. Og vil jo alltid eksitere, om ikke annet som en aktuell  ide så lenge det skapes huder og skinn i landet.Artikkelen på Norsk Landbruks nettside er blottet for innhold om eksistensen av en norsk garveri industri .Hva som også skjedde da Borge Garveri stengte dørene var at forbindelsen til Aurland Sko ble brutt – og dermed var det slutt på en av de få gjenværende gamle forbindelser mellom garveri og skofabrikk som var tilbake av det som en gang var Norsk Skoindustri innenfor en over hundreårig epoke. Aurland Sko ble en for liten industri alene  til å holde hjulene i gang da de store merkevare bedriftene takket for seg.*** Og Aurland Sko får i dag sitt lær laget i Finland. Men det kan ikke skjule at det ble et fattigere industrimiljø på et område som aldri var stort og nå nesten er borte. Noen nyskapninger er siden kommet til, som fks. ****Voss Skofabrikk. Som igjen har røtter i gamle AS Jarl Skofabrikk og nyere Dale Skofabrikk som gikk konkurs i 2011. Hvordan forbindelsen mellom (Borge?) garveri og AS Jarl/Dale Skofabrikk kan ha hvert er et ubesvart spørsmål. Men ingen skofabrikk kan bestå særlig lenge uten et garveri og et garveri kan ikke bestå uten en form for avtagerindustri som er på høyde med garveri produksjon. Men ingen av industriene behøver å være særlig store i utgangspunktet for at begge industrier skal fungere. Artikkelen på Norsk Landbruks nett side  gir på ingen måte uttrykk for at dette skulle være en hverken aktuell eller hypotetisk problemstilling omkring norske huder og skinn. Og at det dermed også kan handle om hvilken rolle disse huder og skinn kan ha i en fornyelse av norsk garveri industri og i utviklingen av en avtagerindustri. Så langt man vet baserte Borge Garverier seg  på***** import av huder fra land som Frankrike, Sveits og Danmark. Mens bruk av norske huder og skinn ikke ble nevnt i konkurs raset. Og garveriets fall kan skyldes nettopp denne importen. Men hvor var norske huder og skinn da?. I alle fall , historien forteller at  en fornyelse av norsk garveri industri burde  basere seg på bruk av norske huder og skinn.  Når det gjelder en avtager industri kan man ikke se at norsk design/handverk og muligheten det ligger i å forsøke skape  norsk(e) merkevare(er) på området heller er nevnt noen steder. Med huder og skinn som har et internasjonalt renomme for kvalitet skulle dette være fullt mulig. Det kunne ha blitt en liten, men god næring etter at olje og gass tiden er forbi. Og før den tid bidra til en mer mangfoldig  nærings virksomhet. Selv om den i økonomisk henseende aldri kan bli stor. Hvor det blir av det eventuelle  overskudd  av råhuds eksporten til Nortura/Norilia sier artikkelen intet om. Men det  virker ikke som de  skulle være inntressert i å satse en krone på utvikling av en design/håndverk/industri eksperimentell park på området skinn/lær i en 5 eller 10 års periode i de gamle lokalene til Borge Garveri. Eller at staten  kommer til å lansere en slik ide som del av jordbruks oppgjøret noen gang. Man sitter tilbake etter å ha lest artikkelen med forskjellig slags inntrykk. Deriblandt at det virker til å være kortsiktige synspunkt som hevdes og som handler om mest mulig profitt på kortest mulig tid. Og litt merkerlig blir det å lese at huder og skinn som så sent som i 1998 ble definert som avfall i kjøttproduksjon av Norsk Kjøtt nå omtales som et “pluss produkt”. Mon tro hva det betyr?. En tilnerming til Greenpeace’s synspunkt?. På  nettsiden til****** The Leather International 16 november 2009 blir definisjon av råhud diskutert mellom Greenpeace og Leather International/journalist Sam Setter i spalten Limebleast. Greenpeace hevder at huder og skinn er et bi eller del produkt av kjøtt produksjon. Mens Leather International/ journalist Sam Setter aviser dette med at huder og skinn er en konsekvens av denne. Noe som er et faglig tradisjonellt syn på huder og skinn i slakteri sammenheng. Og som gjør at de oppfattes som slakteavfall. Men det gies ingen steder uttrykk for om oppfattelsen kan være en annen hvis  den kommer til uttrykk fra et garveri synspunkt  av. All den stund et garveri befinner seg i en annen del av næringskjeden kunne man kansje forvente et annet svar enn det slakteriet gir. Men man får ingen steder noen utdypning på  hva som menes med huder og skinn som et “pluss produkt”. Det blir ensidig  Nortura/Norilia  som får gi uttrykk for sine kortsiktige og diffuse synspunkt. Selv om det nå skulle innebære at de sager av den grenen de selv sitter på.

Kildehenvisning;*nett,www.norilia.no/nyheter (17-12-2013)  ** Nett, Borge Garveri. *** nett,www. norsk landbruk.no/norilia satser – (23-8-2012). **** Samtale på Borge Garveri (2010).  ****nett,www.vosskofabrikk.no/ Historie. ***** Lær, Sko og Skinn, Nr. 1-2 -2010,om Borge Garveri. ****** The Leather International, Limebleast/Sam Setter, 16 november 2009.

Antall visninger: 1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.